Μηχανουργείο Ατσάλης

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1985, απο τον Δημήτρη Ατσάλη 

home_icon1και αρχικά ασχολήθηκε με την κατασκευή υδραυλικών μηχανημάτων με εξειδίκευση στις πρέσσες. Στην εξέλιξη της, διεύρυνε τις κατασκεύες της, φτάνοντας στην δημιουργία της Πολυπρέσσας NEW/MAC. Μια πολυπρέσσα ελασμάτων για γωνιοκοπές, διατρήσεις και περσίδες, την οποία εμπορεύεται ακόμη.

Έπειτα απο πολυετή εμπειρία, τα αντικείμενα ενασχόλησης του μηχανουργείου μας επικεντρώνονται γύρω απο τις ειδικές κατασκευές σε σχέση με την λαμαρίνα, όπως υδραυλικές πρέσσες, τροφοδοσία και διαμόρφωση αυτών. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με κατασκευές - επισκευές διαμορφωτικών καλουπιών, μαχαιριών και τακών στραντζόπρεσσας. Επίσης εξειδικευόμαστε σε κατεργασίες γεφυροπλάνης καθώς και σε διαμόρφωση, επιλείανση και ρεκτιφιέ μετάλλων.Τέλος κάνουμε επισκεύες και κατασκευές μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλου.

Η εταιρεία σήμερα, μετά την προσθήκη του Υιού Νίκου Ατσαλή, εδρεύει στο Περιστέρι Αθηνών, και με την εδραίωση της στον χώρο, έχει αναπτύξει συνεργασίες με γνωστές εταιρείες εισαγωγών μηχανημάτων όπως είναι οι: Νεομηχανική, Καρβέλας, Ραφτόπουλος και πολλοί άλλοι.

 


serviceSide